Kontaktni podatki:

Digi*key, d.o.o.
Golo 50b
1292 Ig
ID za DDV: SI70292124
Matična številka: 5284040

TR: SI56 3300 0000 5582 826 pri HYPO d.d.
Družba je registrirana na Okrožnem sodišču Ljubljana, Srg. 1/2030/00
Osnovni kapital družbe: 12.020,00€

Spletna trgovina: www.pelagonia.si
E-pošta: prodaja@pelagonia.si